Genel amaçlı kullanım için bitüm esaslı su yalıtımı emülsiyonu.

 

TEKNİK BİLGİ:
Kıvam: yoğun macun.
Yoğunluk: 1,2 g/cm³.
pH: 10.
Kuru madde miktarı: yaklaşık %76.
Depolama: 12 ay.
Minimum uygulama sıcaklığı: +5°C.
Tüketim: alt yüzeye bağlı olarak her 1 mm kuru film
kalınlığı için yaklaşık 1,7 kg/m².
Paketleme: 30 kg'lık kovalar.